ΦΥΤΙΚΟ ΠΗΛΙΓΚ-ΔΕΡΜΟΑΠΟΞΕΣΗ

Τα πίλινγκ, φυτικα και μηχανικά με δερμοαπόξεση, έχουν στόχο την απομάκρυνση των επιφανειακών στιβάδων του δέρματος, ενθαρρύνοντας την ανακατασκευή του και την παραγωγή κολλαγόνου.